Månad: november 2011

Mobilstrålning kan kopplas till en lång rad hälsoeffekter enligt forskningsgenomgång

Omfattande belägg för att mobiltelefonstrålning kan kopplas till en lång rad hälsoeffekter enligt forskningsgenomgång från hjärnkirurger och experter från hela världen. (Mobile Wise report 2011)

Top