Månad: december 2012

Wifi och DECT skadar ögat

WiFi (trådlöst datornätverk) och DECT-frekvens (sladdlös telefon) skadar ögats hornhinna. (Akar et al. 2012)

Förhöjda risk för ALS bland dem som exponerats mest för elektromagnetiska fält

Forskningen om samband mellan den allvarliga  sjukdomen ALS och exponering för elektromagnetisk strålning visar sammantaget förhöjda risker för ALS bland de som exponerats mest. (Zhou et al. 2012)

Mobilstrålning skadar DNA

Ännu en undersökning visar att mobilstrålning skadar DNA. (Hekmat et al. 2012)

Anställda som exponerats för mikrovågsstrålning har förändrad hjärtrytm

Anställda inom radio/Tv-bolag som exponerats mest för mikrovågsstrålning (radiofrequency radiation) har mätbara förändringar i hjärtrytmen.(Bortkiewicz)(et al. 2012)

GSM och 3G ger sämre kognitiv förmåga

Ungdomar som exponeras för GSM och 3G får försämrad kognitiv förmåga. (Leung et al. 2011)

2 av 3 undersökningar av mikrovågsstrålnings effekter visar negativ påverkan

Två av tre undersökningar av mikrovågsstrålnings effekter på biologiska system redovisar negativ påverkan  Slutsats av forskningsgenomgång. (Cucurachi et al 2012)

Lågenergilampor kan skada hudceller

Lågenergilampor kan skada hudceller på samma sätt som UV-strålning från solen. (Miranova et al. 2012)

Top