GSM och 3G ger sämre kognitiv förmåga

Ungdomar som exponeras för GSM och 3G får försämrad kognitiv förmåga. (Leung et al. 2011)Top