Kategori: minne inlärning m.m.

Närhet till mobilmast ger sömn- och koncentrationssvårigheter

Närboende till mobilmast i Spanien får statistiskt signifikant ökning av olika symtom, bland annat sömn- och koncentrationssvårigheter. Ny analys av tidigare studie från Navarro 2003. Nu publicerad i British Medical Journal. (Gomez-Perretta et al. 2014)

Mobilstrålning orsakar försämrad inlärning och minne

Mobilstrålning orsakar försämrad inlärning och minne samt oxidativ stress i hjärnceller hos möss. Tillskott av örter använda i den traditionella kinesiska medicinen (ex astragalus) motverkade skadeeffekterna. Gong et al. 2013

Lågfrekventa magnetfält kan ge försämrat minne mm.

Aluminium och lågfrekventa elektromagnetiska fält har samma negativa påverkan på hjärnan genom försämrat minne och försämrat försvar mot oxidativ stress i djurförsök. Deng et al. 2013

Mobilstrålning skadar hjärna och kognitiv förmåga

Mobilstrålning orsakar inflammation och oxidativ stress i hjärnan samt försämrar den kognitiva förmågan. (Megha et al. 2012 (full study))

Mobilstrålning kan leda till minnesförsämringar

Exponering för GSM- mobilstrålning (GSM 1800) 1,5 timmar om dagen kan leda till bestående minnesförsämringar visar undersökning på försöksdjur. (Nzouniet al. 2013)

Barn har sämre resultat i neurobeteendetest vid exponering för lågfrekventa magnetfält

Barn som exponeras i skolor för förhöjda elektromagnetiska fält från kraftledningar har sämre genomsnittliga resultat i neurobeteendetest jämfört med barn i skolor med lägre fält. De förhöjda fälten var 500 gånger under gällande gränsvärden för tillåten strålning (Huang et al.

Möss som exponeras för mikrovågsstrålning får sämre minne

Ännu en studie bekräftar att möss som exponeras för mikrovågsstrålning får sämre minne. Denna gång ses effekterna efter endast 6 minuters exponering vid 2,8 GHz. (Wang et al. 2013) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23786183?dopt=Abstract

Mobilstrålning kan försämra kognitiv förmåga och påverkar markörer i blod

Exponering för mobilstrålning 2 timmar om dagen, 5 dagar i veckan 30 dagar orsakar försämrad kognitiv förmåga och förändrade halter av markörer i blod som tyder på oxidativ stress hos möss. (Deshmukhet al. 2013)

Magnetfält påverkar minnet

Magnetfält påverkar minnet hos möss.(Maaroufi et al. 2013)

Mobilstrålning försämrar minnet hos möss

Mobilstrålning (GSM 1800) försämrar minnet hos möss när de exponeras för mobilstrålning 90 minuter om dagen i upp till 148 dagar vid nivåer långt under gällande gränsvärde (0,11 W/kg). Först en månad efter exponeringens slut återhämtade sig minnet. (Nitzouni et

GSM och 3G ger sämre kognitiv förmåga

Ungdomar som exponeras för GSM och 3G får försämrad kognitiv förmåga. (Leung et al. 2011)

Mobilstrålning påverkar orienteringsförmåga och beteende

Råttor som exponeras för mobilstrålning under kort tid (2 tim) får påverkan på orienteringsförmågan och beteende samt förändringar som tyder på oxidativ stress. (Khirazova et al 2012)

Wifi-liknande signaler kan påverka inlärning

Exponering för wifi-liknande signaler (2450 MHz) orsakar försämrat glukosupptag i hjärnan som kan leda till sämre minne och inlärningsförmåga. (Lu et al. 2012)

Möss visar symtom på depression/ångest vid exponering för lågfrekventa magnetfält

Möss som exponeras för elektromagnetisk strålning under totalt 200 timmar vid nivåer långt under gällande gränsvärde (3 mikrotesla) får symtom som tyder på depression/ångest.  Dessutom ökade nivåerna av kortikosteron, som är kopplat till stress och försämrat minne. (Kitaoka et al.

Mobilstrålning ger försämrad orienteringsförmåga hos myror

Även myror får försämrad orienteringsförmåga och minne efter exponering för GSM-strålning. (Cammaerts et al. 2012)

Lågfrekventa magnetfält försämrar minnet hos möss

Lågfrekventa EMF försämrar minnet hos möss. (Foroozandeh et al. 2012)

Lågfrekventa magnetfält har skadliga effekter på minnet hos möss

Lågfrekventa fält 50 Hz vid 8 mikrotesla under enbart 4 timmar (gränsvärdet är 100 mikrotesla) har skadliga effekter på minnet hos möss. (Forozaandeh et al. 2012)

Mobilstrålning under fosterstadiet orsakar beteendestörningar (ADHD) och försämrad minnesförmåga

Exponering för mobilstrålning under gällande gränsvärde under fosterstadiet orsakar beteendestörningar (ADHD) och försämrad minnesförmåga hos möss. (Tamir et al. 2012)

Mobilstrålning förändrar orienteringsförmåga hos myror

Moiblstrålning försvårar för myror att orientera sig. (Cammaerts et al. 2012)

Möss som exponerats för mobilstrålning förlorar nästan helt “pyramidceller”, en del av hippocampus i hjärnan

Möss som exponerats för mobilstrålning under gällande gränsvärde, 1,6 W/kg förlorar nästan helt (“pyramidceller”) i cornu armonis, en del av (hippocampus) i hjärnan. Hippocampus har stor betydelse för minne och orienteringsförmåga. Hippocampus är skadat hos Alzheimerspatienter. (Maskey et al. 2010)

Mobilstrålning skadar minne och hjärnceller hos möss

Möss som exponeras för en mobiltelefon 1 timma per dag i 4 veckor får försämrat minne och skadade hjärnceller. N(arayanan et al 2010.)

Mobilstrålning påverkar delar i hjärnan som styr beteende

Ännu en studie visar att strålningen från mobiltelefoni påverkar delar i hjärnan som styr beteende. (Daniels et al. 2009)

Mobilanvändning orsakar försämrat minne

Mobilanvändning orsakar försämrat minne hos unga. (Abramson et al 2009.)

Mobilen påverkar minnet och den kognitiva förmågan

Narayanan et al: (Spatial memory perfomance of wistar rats exposed to mobile phone.) Mobilen påverkar minnet och den kognitiva förmågan hos råttor: Phone exposed animals had significantly (~3 times) higher mean latency to reach the target quadrant and spent significantly

Mobilstrålning minskar antal celler i hippocampus

(Bas et al.:) Mobilstrålning leder till minskat antal celler i den del av hjärnan som är viktig för minnet (hippocampus).

Top