Möss som exponerats för mobilstrålning förlorar nästan helt ”pyramidceller”, en del av hippocampus i hjärnan

Möss som exponerats för mobilstrålning under gällande gränsvärde, 1,6 W/kg förlorar nästan helt (”pyramidceller”) i cornu armonis, en del av (hippocampus) i hjärnan. Hippocampus har stor betydelse för minne och orienteringsförmåga. Hippocampus är skadat hos Alzheimerspatienter. (Maskey et al. 2010) (Turiska forskare visade samma sak 2009,) också förlust av pyramidceller i cornus armoris när möss exponerades under gällande gränsvärden. Kommentar: Det här måste betraktas som vetenskapligt bevisat att mobilstrålning skadar hjärnceller. Upprepade studier har tidigare visat att möss får (försämrat minne) (se även nedan). Upprepade studier har även visat att människor som exponerats för mikrovågor får minnesstörningar. Minnesstörningar är ett av många symtom ingående i (Mikrovågssyndromet och är en i Ryssland erkänd effekt av mikrovågsexponering.)