Studie visar att lågfrekventa magnetfält ökar risk för hjärntumör

Ännu en studie visar att elektromagnetiska fält är en risk för hjärntumör och att barn löper ökade risker. Risken för hjärntumör hos barn upp till 15 år var 11 gånger (OR 10,9) förhöjd om fälten var över 0,4 mikroTesla. Kommentar: Strålningen mättes i denna studie och beräknades inte. Gränsvärdet som gäller i Sverige och som rekommenderas av ICNIRP är 250 gånger högre, 100 mikroTesla. Men så skyddar de inte heller mot effekter av längre tids exponering utan enbart omedelbara effekter. Tyvärr får svenska folket inget veta om de dokumenterade riskerna. Det borde göras en utredning av alla barncancerfall, i synnerhet hjärntumörer, om hur mycket strålning barnen utsatts för. (Saito et al. 2010)