Mobilstrålning ger spermier förkrympta huvuden m.m.

Ännu en studie som visar att mänskliga spermier inte mår bra av mobilstrålning. I denna studie fick exponerade spermier bland annat förkrympta huvuden. (Falzone et al. 2010)Top