Mobilstrålning har en kumulativ negativ effekt på insekters reproduktionsförmåga

Mobilstrålning har en kumulativ negativ effekt på insekters reproduktionsförmåga. Ju längre tid som insekterna exponerades för en mobiltelefons strålning, desto sämre blev reproduktionsförmågan. (Panagolpoulos 2010.). Samma forskargrupp har också studerat vilken (strålningsintensitet) som ger störst reproduktionsskador.Top