Barn absorberar mer strålning än vuxna

Barn absorberar betydligt mer strålning än vuxna visar ny analys. ”The results show that the maximum SAR levels in brain tissues of young children (3 months) are higher by up to 61% and 78% than adults at the lowest (700 MHz) and highest (2600 MHz) investigated frequencies, respectively. The percentage absorption power in the heads of young children (3 months) is higher by up to 40.6% and 24% than the values for adults at 700 MHz and 2600 MHz, respectively.” Kommentar: tidigare undersökningar har visat att barn kan absorbera upp till 10 ggr mer strålning i vissa kroppsdelar jämfört med en vuxen. Mohammed et al. 2017