Historiskt

Det finns många historiska exempel där riskerna med olika miljöfaktorer har förnekats både av myndigheter och industri. Ett sånt exempel är tobaksrökning, som det dröjde länge innan myndigheterna på allvar varnade för. Åren dessförinnan präglades av propaganda från industrin samt köpta forskare som hade som uppgift att visa att forskningsläget var ”oklart”. Läs gärna mer om tobaksskandalen på denna sida: http://legacy.library.ucsf.edu/

Samma mönster av förnekelse har observerats för en rad andra miljöskandaler, såsom Asbest, DDT, Amalgam, Hormoslyr, PCB och Neurosedyn.

Europeiska Miljöbyrån har uppmärksammat problemet med att miljörisker gång på gång förnekas i historien. Frågan behandlas i deras skrift Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation som uppdaterades senast 2013. Miljöbyrån föreslår att man lär sig av historien för att inte upprepa den här typen av misstag.

Samma mönster

Vi på strålning.se menar att riskerna med strålningen från mobiltelefoni, trådlösa datornätverk (Wifi) och andra produkter som avger hälsoskadlig strålning, förnekas enligt precis samma mönster som ovan nämnda historiska exempel. Det finns tusentals vetenskapliga rapporter som visar effekter på levande system vid strålningsnivåer som ligger långt under de gällande gränsvärdena. En sammanställning av sådana rapporter finns här: http://www.bioinitiative.org/