Månad: februari 2012

Laptops avger skadliga strålnivåer

Laptops orsakar höga och skadliga elektromagnetiska och elektriska fält. Forskarna anser att “laptops” måste döpas om eftersom det är högst olämligt att sätta den i knät. (Belleinin et al. 2012)

Top