Månad: februari 2010

Möss som exponerats för mobilstrålning förlorar nästan helt “pyramidceller”, en del av hippocampus i hjärnan

Möss som exponerats för mobilstrålning under gällande gränsvärde, 1,6 W/kg förlorar nästan helt (“pyramidceller”) i cornu armonis, en del av (hippocampus) i hjärnan. Hippocampus har stor betydelse för minne och orienteringsförmåga. Hippocampus är skadat hos Alzheimerspatienter. (Maskey et al. 2010)

Mobilstrålning ger möss skador på vävnad runt ansiktsnerven

Möss som exponeras för mobilstrålning får skador på vävnad runt ansiktsnerven. Forskarna drar slutsatsen att långvarig användning av mobiltelefon sannolikt orsakar permanent skada och att risken för tumörer, cancer och funktionsnedsättningar ökar. (Yan et al 2010.)

Mobiltelefon kan ge skador i innerörat

Användare av mobiltelefon löper ökad risk för skador i innerörat. (Panda et al. 2010)

Mikrovågor ger stressrelaterade beteendestörningar på möss

Möss som exponeras tre timmar om dagen från andra levnadsdagen till och med 14:e levnadsdagen för låga nivåer av mikrovågor (60 mikroW/m2, gränsvärdet är 4 500 000 mikro/Wm2) får beteendestörningar som är stressrelaterade. (Daniels et al 2010.)

Top