Månad: mars 2013

Mikrovågsstrålning skadar hjärnceller och fertilitet

Mikrovågsstrålning 2,45 GHz (wifi) skadar DNA i hjärnceller och leder till att inga levande möss föddes när honor exponerades vid effektnivåer långt under gällande gränsvärde 2 timmar om dagen i 45 dagar. Ännu en gång bekräftades att strålningen orsakar oxidativ

Wifi har cancerogen effekt

Mikrovågsstrålning från wifi (2450 MHz) har cancerogen effekt i form av oxidativ stress på struphuvudet hos möss. Melatonin har skyddande effekt. (Aynali et al. 2013)

Magnetfält påverkar minnet

Magnetfält påverkar minnet hos möss.(Maaroufi et al. 2013)

Lågfrekventa magnetfält skadar hjärta

Lågfrekventa magnetfält skadar kycklingembryos hjärtan. (Lahijaniet al. 2012)

Lågfrekventa magnetfält påverkar hjärnan

Lågfrekventa magnetfält påverkar hjärnan. (Heet al. 2013)

Mobilstrålning förändrar proteiner hos embryon

Mobilstrålning förändrar proteiner hos mänskliga embryon i det tidiga fosterstadiet. (Luoet al. 2013)

Mobilstrålning påverkar ögon hos möss

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i ögon hos möss. C-vitamintillskott reducerar den skadliga effekten. (Jelodar et al. 2013 )

Mikrovågsstrålning skadade hjärnceller och fertilitet hos möss

Mikrovågsstrålning 2,45 GHz (wifi) skadade DNA i hjärnceller och ledde till att inga levande möss föddes när honor exponerades vid effektnivåer långt under gällande gränsvärde 2 timmar om dagen i 45 dagar. Ännu en gång bekräftades att strålningen orsakar oxidativ

Koppling mellan mobilanvändning, blyhalt i blodet och ADHD

Mobilanvändning ökar risken för ADHD tillsammans med blyhalt i blodet hos barn. Mobilspel ökar risken signifikant oaktat blyhalt i blodet. (Byunet al. 2013)

Mobilstrålning förändrar proteiner sam förmågan att reparera DNA-skador

Mobilstrålning förändrar  proteiner som är kopplade till cancer och förmågan att reparera DNA-skador. (Zhijanet al. 2013)

Top