Mobilstrålning förändrar proteiner hos embryon

Mobilstrålning förändrar proteiner hos mänskliga embryon i det tidiga fosterstadiet. (Luoet al. 2013)Top