Andra länder

I andra länder gör myndigheterna annorlunda bedömning än de svenska när det gäller riskerna med trådlös teknik. Här är några exempel:

Belgien

belgien

Förbud mot reklam för mobiltelefoner riktat till barn under 14 år, samt försäljning av mobiltelefoner till barn under 7 år. Barn rekommenderas även undvika långa samtal och hellre att använda sms-funktionen.

Frankrike

frankrikeFranska nationalförsamlingen har röstat igenom en lagändring förbjuder trådlösa nätverk i förskolor för barn under 3 år och de ska vara avstängda i grundskolans lågstadium när de inte aktivt används. På alla mobiltelefoner som säljs måste SAR-värdet anges tydligt och reklam för mobiltelefoner måste innehålla information om hur strålningen mot huvudet kan minskas.

Ryssland

ryssland-1Den ryska strålskyddskommittén (RNCNIRP) avråder barn och  ungdomar under 16 år samt gravida kvinnor från att använda mobiltelefon. Friska vuxna personer bör inte samtala i mobiltelefon längre än 3 minuter och nytt samtal inte påbörjas inom 15 minuter.

Storbritannien

storbritannien

Hälsomyndigheterna i Storbritannien rekommenderar barn under 16 år att endast använda mobiltelefon för korta viktiga samtal.

Tyskland

tyskland

Tyska strålskyddsmyndigheter rekommenderar begränsad användning av mobiltelefoner för barn, samt att fast uppkoppling till internet prioriteras framför trådlös.

Österrike

osterrikeÖsterrikiska Läkaresällskapet uppmanar regeringen att vidta åtgärder så att barn och ungdomars användning av mobiltelefon begränsas till nödsamtal samt att mobiler riktade till barn under 6 år förbjuds.