Månad: februari 2011

Lågfrekventa magnetfält påverkar celltillväxt

Lågfrekventa fält påverkar celltillväxt och cellmetabolism vid nivåer under gällande gränsvärde (20 mT). (Yan et al. 2011)

Elektromagnetiska fält ökar halten av stressprotein

Exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält ökar halten av ett protein som är en markör för stress och som motverkar kroppens naturliga försvar mot cancer (naturlig celldöd), i maligna melanomceller. (Basile et al. 2011)

Mobilstrålning påverkar fettsyror i thymus-celler och blodceller

Mikrovågor (42,2 GHz) påverkar sammansättningen av fettsyror i thymus-celler och blodceller. (Gapeyev et al. 2011)

Mobilstrålning ökar hjärnans användning av glukos

50 minuters exponering för mobilstrålning under hälften av gällande gränsvärde ökar hjärnans användning av glukos (glukosmetabolism), vilket visas med PET-kamera. Mätning av glukosmetabolism är ett vanligt sätt att mäta hjärnaktiviteten, men en ökad glukosmetabolism ses också vid tumörer. Forskning pågår

Top