Mobilstrålning ökar hjärnans användning av glukos

50 minuters exponering för mobilstrålning under hälften av gällande gränsvärde ökar hjärnans användning av glukos (glukosmetabolism), vilket visas med PET-kamera. Mätning av glukosmetabolism är ett vanligt sätt att mäta hjärnaktiviteten, men en ökad glukosmetabolism ses också vid tumörer. Forskning pågår för att studera långtidseffekter. Studien har fått stor uppmärksamhet. (Volkow et al. 2011)