Mobilstrålning skadar fertiliteten

Mobilstrålning skadar fertiliteten och försvårar reparation av cellskador och ökar bildningen av fria radikaler, hos råttor. (Kesari et al. 2011)

http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/10343/1/IJEB%2048%2810%29%20987-992.pdfTop