Månad: oktober 2010

Mobilstrålning kan öka förekomsten av proteiner kopplade till hjärnskador

Möss som exponeras i 8 timmar om dagen under 3 veckor får ökad förekomst av proteiner i hjärnan som är kopplade till hjärnskador. (Maskey et al. 2010)

EMF ökar risken för barncancer

EMF ökar risken för barncancer. Bearbetning av tidigare resultat. Observera att risken för övrig barncancer är högre än för leukemi. Det officiella påståendet att det enbart skulle gälla risk för leukemi kan alltså starkt ifrågasättas. Observera även att studien sannolikt

Japansk studie bekräftar: mobiltelefonanvändning ökar risken för hörselnervstumör

Japansk studie bekräftar Hardellgruppens resultat såväl som Interphone-resultaten: mobiltelefonanvändning ökar risken för hörselnervstumör. Den förhöjda risken ses för de som använder mobilen mer än 20 minuter om dagen. (Sato et al. 2010)

Top