Japansk studie bekräftar: mobiltelefonanvändning ökar risken för hörselnervstumör

Japansk studie bekräftar Hardellgruppens resultat såväl som Interphone-resultaten: mobiltelefonanvändning ökar risken för hörselnervstumör. Den förhöjda risken ses för de som använder mobilen mer än 20 minuter om dagen. (Sato et al. 2010)Top