Månad: april 2012

Ökad dödlighet i hjärntumör bland unga

Ökad dödlighet i hjärntumör bland unga under 40 år i Frankrike. (Fayard et al. 2012)

Lågfrekventa magnetfält försämrar minnet hos möss

Lågfrekventa EMF försämrar minnet hos möss. (Foroozandeh et al. 2012)

Wifi skadar DNA och påverkar “goda” enzymer

Strålning från Wifi skadar DNA och påverkan på enzymer viktiga för cellernas försvar mot skada. (Atasoy et al. 2012)

Top