Wifi skadar DNA och påverkar “goda” enzymer

Strålning från Wifi skadar DNA och påverkan på enzymer viktiga för cellernas försvar mot skada. (Atasoy et al. 2012)Top