Mobilanvändning ger ungdomar psykiska ohälsa

Mobilanvändning bland unga leder till psykisk ohälsa, stress, sömnproblem och depressionstendenser. (Thomé Sara 2012)Top