Månad: oktober 2009

Mobilmaster orsakar grå starr

Mobilmaster orsakar oxidativ stress samt ökad förekomst av grå starr i kalvars ögon. (Hässig et al 2009)

Mobilmaster och DECT-telefoner största källan till exponering

Mobilmaster och DECT-telefoner exponerar människor för mest strålning. Österrikisk studie. (Tomitsch et al. 2009)

Mobilstrålning påverkar delar i hjärnan som styr beteende

Ännu en studie visar att strålningen från mobiltelefoni påverkar delar i hjärnan som styr beteende. (Daniels et al. 2009)

Strålning från mobilmaster orsakar onormala spermier

Strålning från mobilmaster orsakar onormala spermier hos möss. (Otitoloju et al. 2009)

Studie visar att DNA-skada beror på signalens karaktär/vågform, inte bara styrka

Studie visar än en gång DNA-skada på celler efter att de exponerats för mobilstrålning (GSM 1800). Studien visar också att signalens karaktär har betydelse före effekten: en kontinuerlig icke-modulerad signal orsakade inga effekter, i motsats till den amplitud-modulerade signalen. Dessa

Hardellgruppen visar genomgående ökad risk för hjärntumör av mobiltelefoner

Metaanalys mobiltelefoner och hjärntumörer. Lennart Hardellgruppen har gjort 7 av 8 studier som bedöms ha högst kvalitet. Hardellgruppen visar genomgående ökad risk för hjärntumör av mobiltelefoner. (Journal of Clinical Oncology 2009.)

Top