Månad: oktober 2009

Mobilmaster orsakar grå starr

Mobilmaster orsakar oxidativ stress samt ökad förekomst av grå starr i kalvars ögon. (Hässig et al 2009)

Mobilmaster och DECT-telefoner största källan till exponering

Mobilmaster och DECT-telefoner exponerar människor för mest strålning. Österrikisk studie. (Tomitsch et al. 2009)

Strålning från mobilmaster orsakar onormala spermier

Strålning från mobilmaster orsakar onormala spermier hos möss. (Otitoloju et al. 2009)

Mobilstrålning påverkar delar i hjärnan som styr beteende

Ännu en studie visar att strålningen från mobiltelefoni påverkar delar i hjärnan som styr beteende. (Daniels et al. 2009)

Studie visar att DNA-skada beror på signalens karaktär/vågform, inte bara styrka

Studie visar än en gång DNA-skada på celler efter att de exponerats för mobilstrålning (GSM 1800). Studien visar också att signalens karaktär har betydelse före effekten: en kontinuerlig icke-modulerad signal orsakade inga effekter, i motsats till den amplitud-modulerade signalen. Dessa

Hardellgruppen visar genomgående ökad risk för hjärntumör av mobiltelefoner

Metaanalys mobiltelefoner och hjärntumörer. Lennart Hardellgruppen har gjort 7 av 8 studier som bedöms ha högst kvalitet. Hardellgruppen visar genomgående ökad risk för hjärntumör av mobiltelefoner. (Journal of Clinical Oncology 2009.)

Top