Strålning från mobilmaster orsakar onormala spermier

Strålning från mobilmaster orsakar onormala spermier hos möss. (Otitoloju et al. 2009)Top