Mobilstrålning påverkar delar i hjärnan som styr beteende

Ännu en studie visar att strålningen från mobiltelefoni påverkar delar i hjärnan som styr beteende. (Daniels et al. 2009)Top