Månad: juli 2011

Mobilstrålning skadar hjärncellers DNA och förändrar gener

Mobilstrålning långt under gränsvärdet skadar hjärncellers DNA och förändrar gener, vilket kan leda till cancer.Studien visar alltså det som våra experter Anders Ahlbom och Maria Feychting påstår inte har visats: “Det finns ingen mekanism för hur strålningen skulle kunna orsaka

Förhöjd dödlighet i cancer inom 500 m från mobilbasstationer

Förhöjd dödlighet i cancer inom 500 m från mobilbasstationer konstaterar brasiliansk undersökning. (Dode el al. 2011)

Top