Förhöjd dödlighet i cancer inom 500 m från mobilbasstationer

Förhöjd dödlighet i cancer inom 500 m från mobilbasstationer konstaterar brasiliansk undersökning. (Dode el al. 2011)Top