Månad: maj 2009

Lågfrekventa magnetfält stimulerar spridning av bröstcancer

Elektromagnetiska fält stimulerar spridning av bröstcancer. (Girgert et al 2009.)

Dödligheten i cancer ökar mest för dem som vistas närmast kraftledning

Elektromagnetiska fält ökar inte bara risken för barnleukemi: dödligheten i cancer ökar signifikant för de som exponerats mest för fält från en kraftledning. (Fazzo et al 2009.)

Mobiltelefonin största orsak till exponering för radiofrekventa fält

Mobiltelefonin står för den största andelen av den strålning från radiofrekventa fält vi utsätts för. Radio/TV-master står endast för 11,7% medan mobilmaster, mobiltelefoner och DECT-telefoner står för 82%. (Frei et al 2009.)

Mobilstrålning ger DNA-skada i leukocyter hos möss

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och DNA-skada i leukocyter från möss. (Garaj-Vhrovac et al, 2009)

Top