Dödligheten i cancer ökar mest för dem som vistas närmast kraftledning

Elektromagnetiska fält ökar inte bara risken för barnleukemi: dödligheten i cancer ökar signifikant för de som exponerats mest för fält från en kraftledning. (Fazzo et al 2009.)Top