Månad: juli 2010

Lågfrekventa magnetfält påverkar hjärtrytmen

Elektromagnetiska fält vid låga nivåer stressar oss och påverkar hjärtrytmen. Modulation of cardiac rhythm in the humans exposed to extremely weak alternating magnetic fields. (Lednev et al 2008.)

Lågfrekventa magnetfält skadar spermier

Lågfrekventa elektromagnetiska fält skadar spermiers funktion vid nivåer 100 gånger under ICNIRP:s och SSM:s gränsvärde. (Bernabo et al. 2007)

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress. Tillskott av L-karnitin kan ge en skyddande effekt. (Gumral et al 2009)

Långtidsexponering EMF försämrar och dödar spermier

Långtidsexponering för låga nivåer av EMF försämrar spermiers rörlighet och leder till färre levande spermier bland möss. (de Bruyn 2010)

Ökad dödlighet hos grodor som exponeras för strålning från mobilbasstation

Kraftigt ökad dödlighet bland grodor som exponeras för strålning från en mobilbasstation jämfört med kontrollgrupp.  (90% dödlighet mot 4%). (Balmori 2010)

Samband mellan antal mobilabonenter och hjärntumörfall

Samband mellan antal mobiltelefonabonnemang och förekomsten av hjärntumörer i USA:s delstater. (Lehrer et al 2010)

Top