Ökad dödlighet hos grodor som exponeras för strålning från mobilbasstation

Kraftigt ökad dödlighet bland grodor som exponeras för strålning från en mobilbasstation jämfört med kontrollgrupp.  (90% dödlighet mot 4%). (Balmori 2010)Top