Långtidsexponering EMF försämrar och dödar spermier

Långtidsexponering för låga nivåer av EMF försämrar spermiers rörlighet och leder till färre levande spermier bland möss. (de Bruyn 2010)Top