Månad: mars 2011

Effekter av mobilstrålning på bananflugor

Analys av mobilstråliningens hälosopåverkan. Forskningsöversikt och redovisning av egen forskning om effekter av mobilstrålning på bananflugor. (Panagopoulos 2011)

Möss får försämrade spermier av mobilstrålning

Möss som exponerats för mobilstrålning strax över gränsvärdet, men inom den “säkerhetsmarginal” till påvisade effekter som påstås gälla, får försämrade spermier. (Saygi et al. 2011)

Top