Möss får försämrade spermier av mobilstrålning

Möss som exponerats för mobilstrålning strax över gränsvärdet, men inom den “säkerhetsmarginal” till påvisade effekter som påstås gälla, får försämrade spermier. (Saygi et al. 2011)Top