Lågfrekventa magnetfält påverkar celltillväxt

Lågfrekventa fält påverkar celltillväxt och cellmetabolism vid nivåer under gällande gränsvärde (20 mT). (Yan et al. 2011)Top