Månad: februari 2013

Mobilstrålning kan skada foster

Mobilstrålning kan skada tidig fosterutveckling. (Luo et al. 2013)

Mobilstrålning kan påverka hjärtat

Mobilstrålning kan påverka hjärtat hos känsliga individer. (Alhusseinyet al. 2012)

Mobilanvändning förändrar salivproduktion

Mobilanvändning orsakar oxidativ stress i saliv och förändrad salivproduktion. (Hamzany et al. 2013) En tidigare undersökning från forskarlaget har konstaterat att muncancerpatienter har ökad oxidativ stress i saliv. (Bahar et al. 2007)

Top