Mobilstrålning kan påverka hjärtat

Mobilstrålning kan påverka hjärtat hos känsliga individer. (Alhusseinyet al. 2012)Top