Månad: augusti 2010

Signifikanta effekter på möss reproduktiva förmåga

Signifikanta effekter på möss reproduktiva förmåga efter exponering för mikrovågor långt under gällande gränsvärde. (Kumar et al. 2010)

Möss som exponeras mobilstrålning får testosteronnivå

Möss som exponeras för mobilstrålning 1 timma om dagen i 3 månader får sänkta nivåer av det manliga könshormonet testosteron. (Meo et al. 2010)

Top