Månad: oktober 2012

Mobilstrålning leder till DNA-skador i lever- och njurceller

Exponering för mobilstrålning långt under gällande gränsvärde (0,6W/kg) en timma om dagen leder till DNA-skador i lever och njurceller från möss. (Trosic et al. 2011)

Trådlös telefon och mobiltelefon minskar överlevnad i hjärntumörfall

Användning av trådlös telefon eller mobiltelefon försämrar överlevnaden för hjärntumörfall. (Hardell och Carlberg 2013); (Lennart Hardell kommentar)

Top