Ytterligare belägg för att elektromagnetiska fält ökar risken för Alzheimers. Huss et al.2008: (Residence Near Power Lines and Mortality From Neurodegenerative Diseases: Longitudinal Study of the Swiss Population.) Persons living at least 5 years within 50 m had an adjusted …

Elektromagnetiska fält ökar risken för Alzheimers Läs mer »