Elektromagnetiska fält ökar risken för Alzheimers

Ytterligare belägg för att elektromagnetiska fält ökar risken för Alzheimers. Huss et al.2008: (Residence Near Power Lines and Mortality From Neurodegenerative Diseases: Longitudinal Study of the Swiss Population.) Persons living at least 5 years within 50 m had an adjusted hazard ratio of 1.51 (95% CI: 0.91, 2.51), increasing to 1.78 (95% CI: 1.07, 2.96) with at least 10 years and to 2.00 (95% CI: 1.21, 3.33) with at least 15 years. The pattern was similar for senile dementia. Se även (The Bioinitiative Report ) samt (Garcia et al. 2008 )som i en meta-analys slagit fast att tillgänglig forskning visar ett samband mellan EMF-exponering i arbetet och Alzheimers. Även (Hug et al 2006,) slog fast att beläggen för ett samband mellan EMF och neurodegenerativa sjukdomar ökat de senaste åren. (Yan et al 2008 )visade i studier av råttor på effekter av mobilstrålning som kan leda till långsiktiga neurologiska skador.Top