Två studier påvisar risker med mobiltelefonin

Två nya studier är publicerade av två svenska forskargrupper (Eberhardt och Belyaev, se nedan) som båda påvisar risker med mobiltelefonin vid nivåer långt under gränsvärdet. Inga av dessa forskare får delta i myndigheternas expertutredningar om frågan