Mobil kan ge fosterstörningar

Ursprungligen publicerat på metro.se 2008-05-19

Enligt en ny studie kan det finnas ett starkt samband mellan kvinnors mobilanvändning under graviditeten och beteendestörningar hos barn. Resultaten förvånade forskarna och kan leda till nya rekommendationer.

Studien är ett samarbete mellan UCLA i Kalifornien och Aarhus-universitetet i Danmark. Drygt 13 000 danska mammor med barn födda i slutet av 1990-talet undersöktes och resultatet förbluffade forskarna.

Mammor som använde mobiltelefon löpte 54 procent större risk att få barn som utvecklade beteendestörningar. Om även barnet använde mobiltelefon var risken hela 80 procent högre, enligt The Independent, som tagit del av undersökningen.

Skillnaderna kunde inte förklaras med faktorer som tobaksrökning, psykisk ohälsa i familjen och sociala förhållanden.

Forskarna känner inte till några biologiska faktorer som skulle kunna förklara resultatet, men menar ändå att det ska ”tolkas med försiktighet” innan det kan styrkas i andra studier.

Farorna för gravida kvinnor att använda mobiltelefon har tidigare uppmärksammats av det ryska kontrollorganet för strålning, som jämställer mobiltelefonanvändandets påverkan på fostret med tobaksrökning och alkohol.

En kanadensisk studie på gravida råttor ska ha gett liknande resultat.

Rapporten kommer att presenteras i den medicinska tidsskriften Epidemology i juli. Den anses ha extra tyngd med tanke på att en av forskarna, Leeka Kheifets, tidigare varit kritisk till mobilstrålningens skador.

Så sent som för tre år sedan skrev hon att det inte går att bevisa ett samband mellan strålning och skador, enligt The Independent.