Mobilstrålning kan skada foster

Mobilstrålning kan skada tidig fosterutveckling. (Luo et al. 2013)Top