Mobilstrålning förändrar proteiner sam förmågan att reparera DNA-skador

Mobilstrålning förändrar  proteiner som är kopplade till cancer och förmågan att reparera DNA-skador. (Zhijanet al. 2013)Top