Elektromagnetiska fält ökar halten av stressprotein

Exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält ökar halten av ett protein som är en markör för stress och som motverkar kroppens naturliga försvar mot cancer (naturlig celldöd), i maligna melanomceller. (Basile et al. 2011)Top