Samband mellan antal mobilabonenter och hjärntumörfall

Samband mellan antal mobiltelefonabonnemang och förekomsten av hjärntumörer i USA:s delstater. (Lehrer et al 2010)Top