Mobilstrålning ger DNA-skada i leukocyter hos möss

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och DNA-skada i leukocyter från möss. (Garaj-Vhrovac et al, 2009)Top