Bin får förändrat beteende av mobilstrålning

Bin som exponeras för mobilstrålning får förändrat beteende och förändringar i glukos- och kolhydrater, vilket sannolikt beror på den stress som strålningsexponeringen innebär. (Neelima et al 2011)Top